..:: OTiK ::..
..:: OTiK ::..
Strona główna
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR FIRMY CORTEC W POLSCE - OTiK Sp. z o.o. OFERUJE:

- konserwacja antykorozyjna i zabezpieczenie metali przed korozją,
- opakowania i ochrona antykorozyjna VCI VpCI wyrobów na czas transportu i magazynowania,
- zabezpieczenie instalacji wodnych, ogrzewania i chłodzenia,
- ochrona antykorozyjna urządzeń na okres przerw, wyłączenia z ruchu i eksploatacji,
- odrdzewianie, mycie, czyszczenie, usuwanie rdzy,
- biodegradowalne, nietoksyczne, lotne i kontaktowe inhibitory korozji VCI

VpCI do konserwacji, ochrony i zabezpieczenia przed korozją rur, blach, wyrobów, wymienników, chłodni, instalacji, uzbrojenia, maszyn, silników i przekładni.

Kompletny system ponad 300 produktów VpCI© zaspokaja wszystkie potrzeby ochrony antykorozyjnej we wszystkich fazach cyklu życiowego wyrobów:

akceptacja jakości
magazynowanie elementów i części
czyszczenie, obróbka, montaż
magazynowanie wyrobów gotowych
transport wyrobów do odbiorcy
eksploatacja wyrobów lub instalacji
konserwacja wyłączonych urządzeń i instalacji
Produkty VpCI: Produkty VpCI: Produkty VpCI: Produkty VpCI: Produkty VpCI: Produkty VpCI:
powłoki czasowe
torebki
papiery
folie biodegradowalne
proszki sublimujące
kąpiele
odrdzewiacze
chłodziwa
płyny obróbkowe
dodatki
koncentraty
powłoki czasowe
torebki
papiery
folie biodegradowalne
proszki sublimujące
folie biodegradowalne
folie stretch
folie termokurczliwe
papiery
kartony, tektury
wkładki do opakowań
emitery
dodatki do olejów i mediów
środki myjące
wbudowane powłoki stałe i części z tworzyw emitujących VpCI
emitery
dodatki do olejów i mediów
folie stretch
folie termokurczliwe
proszki sublimujące
Tematy poniżej:
zdrowie + bezpieczeństwo stosowania + minimalne zanieczyszczenie środowiska,
VpCI zabezpiecza pieniądze,
skuteczność,
jednoczesna ochrona różnych metali,
samoodtwarzająca się ochrona,
ochrona krótko- i długoterminowa,
skuteczność w różnych środowiskach,
zabezpieczone elementy są natychmiast gotowe do użycia,
niezmienione pozostają właściwości materiałów,
dla mikroelementów i ładowni tankowców,
wydajne systemy aplikacji,
wielofunkcyjne produkty,
ochrona VpCI obniża koszty w całym cyklu życiowym wyrobu.

ZDROWIE + BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA + MINIMALNE ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA
Wszyscy produkują dzisiaj "nowoczesne", "nieszkodliwe", "bezpieczne" i "nietoksyczne" inhibitory korozji, ale za tymi sloganami często kryje się coś innego. Więcej...
Inhibitory korozji i opakowania CORTEC VpCI© spełniają konkretne wymagania higieniczne w zakresie: TOKSYCZNOŚCI dla człowieka i organizmów wodnych, VOC, BIOAKUMULACJI, BIODEGRADACJI, KOMPOSTOWALNOŚCI i NIEPALNOŚCI określone m.in. w normach: OECD 117, OECD 306 BOD-28, ASTM D6400-99, DIN V54 900, DIN CERTCO, OK COMPOST, BPI, BPS, OSPAR/PLONOR.
Produkty VpCI nie zawierają jakichkolwiek domieszek azotynów, chromianów, fosforanów, metali ciężkich i chlorowęglowodorów. Więcej...

VpCI ZABEZPIECZA PIENIĄDZE
Te monety chronione są przez mennice za pomocą inhibitorów VpCI:

SKUTECZNOŚĆ
Produkty VpCI spełniają wymagania:
szeregu norm ASTM, DIN i innych - patrz karty informacyjne poszczególnych produktów,
specyfikacji wojskowych NATO i MIL oraz są ujęte w systemie NSN. Więcej...
Jeżeli reprezentujesz korporację, sprawdź hasło CORTEC VpCI (lub CORTEC VCI) w swoim systemie zaopatrzenia lub podaj nam symbol swojej specyfikacji, a my wskażemy Ci produkty VpCI spełniające Twoje wymagania.

JEDNOCZESNA OCHRONA RÓŻNYCH METALI
Spektrum działania każdego produktu VpCI obejmuje jednocześnie stal węglową, stal nierdzewną, cynk, żeliwo, stopy aluminium, mosiądz, miedź, cynę i inne metale. Sprawdź tutaj...

SAMOODTWARZAJĄCA SIĘ OCHRONA
W przeciwieństwie do tradycyjnych metod zabezpieczenia przed korozją, ochrona VpCI sama regeneruje się i odtwarza. Wystarczy np. wtryskiwać VpCI automatycznie w dowolnym punkcie instalacji, aby natychmiast rozpocząć ochronę kilometrów rurociągu, instalacji parowej lub gazowej. VpCI zapewniają ochronę w fazie ciekłej, gazowej i na połączeniu obydwu faz.

OCHRONA KRÓTKO- i DŁUGOTERMINOWA
Posiadamy gotowe rozwiązania dla:
ochrony krótkotrwałej w procesie produkcji,
ochrony średniookresowej w transporcie i magazynowaniu,
wydłużonej ochrony w okresie eksploatacji,
konserwacji wyłączonych urządzeń przewidzianych do eksploatacji w przyszłości.

SKUTECZNOŚĆ W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

Skutecznie zabezpieczają metale i wyroby w opakowaniach i bez opakowań, w warunkach wewnętrznych, zewnętrznych, wilgotnych, w agresywnej atmosferze przemysłowej, w środowisku morskim offshore i w klimacie tropikalnym. Więcej o warunkach ekspozycji...

ZABEZPIECZONE ELEMENTY SĄ NATYCHMIAST GOTOWE DO UŻYCIA
Niewidoczna, monomolekularna warstewka ochronna wytworzona przez lotne cząsteczki VpCI nie wymaga usuwania. Dekonserwacja, odtłuszczanie, czyszczenie lub jakiekolwiek inne przygotowanie do dalszej obróbki, montażu, malowania lub użytkowania jest niepotrzebne. Zabezpieczone przez VpCI elementy i podzespoły są zawsze gotowe do natychmiastowego użycia. Więcej...
Powłoki i konserwanty do ochrony czasowej są łatwo usuwalne np. przez mycie.

NIEZMIENIONE POZOSTAJĄ WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
W większości przypadków niewidoczna, jonowa warstewka ochronna VpCI nie zmienia istotnych właściwości powierzchni. Jest to prawdą nawet w ochronie najbardziej precyzyjnych urządzeń elektronicznych, gdzie przewodniość, przepuszczalność i tolerancje wymiarowe mają decydujące znaczenie.

DLA MIKROELEMENTÓW I ŁADOWNI TANKOWCÓW

Inhibitory VpCI zabezpieczają wyroby dowolnej wielkości: od układów scalonych w trakcie montażu lub części magazynowanych w małych kartonach do transportów kontenerowych.

WYDAJNE SYSTEMY APLIKACJI

Ochrona inhibitorami VpCI może być zastosowana w postaci:
wkładek (tabletki, saszetki, emitery, gąbki) w przestrzeniach zamkniętych i opakowaniach,
proszków lub roztworów wodnych w przestrzeniach zamkniętych i instalacjach,
aerozoli i mgieł w przestrzeniach zamkniętych.
Nie ma potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych czynności, gdy VpCI zawarte są:
w kąpielach, chłodziwach i płynach obróbkowych stosowanych w produkcji i obróbce metali,
w olejach, smarach i kosmetykach stosowanych w motoryzacji i obróbce metali,
w materiałach opakowaniowych: papierach, foliach, workach, kartonach, pokrowcach itp.,
w wodzie i mediach dla ochrony instalacji p.poż., pary, gazu lub układach chłodzenia,
w elementach konstrukcyjnych z plastiku lub gumy.

WIELOFUNKCYJNE PRODUKTY

Nowa generacja inhibitorów powoduje, że bardziej opłaca się chronić przed korozją niż korozję ignorować:
w ciągu kilku minut można wtrysnąć mgłę VpCI do wnętrza wymiennika ciepła, aby wyeliminować korozję na okres transportu lub magazynowania,
można na miejscu i bez wyłączania zabezpieczyć na okres 2 lat działające urządzenia elektryczne,
można łatwo rozpylić na rury i flansze zaworów tymczasową powłokę ochronną,
można poprawić właściwości ochronne stosowanych olejów smarujących domieszką VpCI skutecznie chroniącą większość metali i stopów.

OCHRONA VpCI OBNIŻA KOSZTY W CAŁYM CYKLU ŻYCIOWYM WYROBU
Wielofunkcyjne produkty CORTEC VpCI eliminują operacje technologiczne, które normalnie są niezbędne, gdy stosuje się tradycyjne metody ochrony. Więcej...


  logo
info@otik.pl
Strona główna / Działanie i stosowanie VpCI / Produkty alfabetycznie / Produkty rodzajami / Produkty branżami / Szybka informacja / Konserwacja antykorozyjna / Chronione metale, warunki przechowywania / Higiena i środowisko / VpCI obniża koszty / Specyfikacje wojskowe / Kontakt
© 2004-2009 OTiK Sp. z o.o.