..:: OTiK ::..
..:: OTiK ::..
Strona główna » Produkty branżami

Produkty VpCI stosowane są w wielu dziedzinach techniki.

Typowe obszary zastosowań to:
- obróbka metali i produkcja wyrobów metalowych,
- magazynowanie i opakowania antykorozyjne,
- konserwacja wyłączonych urządzeń,
- ochrona instalacji wodnych, ropy i gazu,
- produkcja farb, płynów, klejów, olejów i tworzyw sztucznych,
- elektronika,
- wojsko,
- technika morska.

Grupy produktów stosowane w poszczególnych obszarach podaje tabela:

Obszary zastosowań stosowane grupy produktów
obróbka metali i produkcja wyrobów metalowych - środki myjące z jednoczesną ochroną antykorozyjną,
- odrdzewiacze z jednoczesną ochroną antykorozyjną,
- płyny, oleje obróbkowe i chłodziwa,
- dodatki VpCI do tradycyjnych chłodziw i olejów,
- powłoki ochrony czasowej i stałej nanoszone przez zanurzenie lub natrysk,
- konserwanty nanoszone na krawędzie zwojów i stert,
...pracownicy zatrudnieni przy obróbce metali wyeksponowani są na niebezpieczne dawki azotynów, chloropochodne i chromiany pochodzące z płynów obróbkowych, chłodziw i konserwantów metali... Więcej...
magazynowanie i opakowania antykorozyjne - powłoki ochrony czasowej i stałej nanoszone przez zanurzenie lub natrysk,
- konserwanty nanoszone na krawędzie zwojów i stert,
- folie, torebki,
- worki i pokrowce jedno- i wielowarstwowe,
- papiery, kartony,
- wkładki do opakowań,
- proszki wdmuchiwane do wnętrza dużych opakowań,
- konserwanty rozpylane we wnętrzach dużych opakowań,
konserwacja wyłączonych urządzeń - emitery, wkładki,
- proszki wdmuchiwane do przestrzeni zamkniętych,
- proszki wprowadzane do przestrzeni zamkniętych w postaci roztworu wodnego,
- konserwanty rozpylane w przestrzeniach zamkniętych,
- powłoki ochrony czasowej i stałej,
- smary,
- dodatki VpCI do płynów hamulcowych, chłodniczych i olejów,
- dodatki VpCI do ropy i paliw,
- folie i tkaniny termokurczliwe do konserwacji stałej.
...oferujemy konserwację antykorozyjną instalacji, sprzętu mechanicznego, pojazdów, silników, wodnych systemów przeciwpożarowych, elektroniki, urządzeń techniki morskiej offshore/onshore... Więcej...
ochrona instalacji wodnych, ropy i gazu - dodatki VpCI do ropy, paliw, gazu i wody,
- proszki wdmuchiwane do przestrzeni zamkniętych,
- proszki wprowadzane do przestrzeni zamkniętych w postaci roztworu wodnego,
produkcja farb, płynów, klejów, olejów i tworzyw sztucznych Dodatki VpCI do:
- kąpieli, płynów antykorozyjnych, chłodziw i olejów,
- kompozycji wodnych,
- kompozycji rozpuszczalnikowych,
- tworzyw sztucznych, klejów i elastomerów,
- ropy i paliw, gazu oraz wody,
elektronika - środki czyszczące i odrdzewiacze,
- folie i worki antystatyczne do pakowania elementów, paneli i całych urządzeń,
- emitery do ochrony urządzeń w okresie magazynowania i eksploatacji,
wojsko Konserwacja i eksploatacja pojazdów, samolotów i uzbrojenia:
- środki myjące z jednoczesną ochroną antykorozyjną,
- odrdzewiacze z jednoczesną ochroną antykorozyjną,
- konserwanty, powłoki ochrony czasowej i stałej,
- dodatki VpCI do płynów hamulcowych, chłodniczych i olejów,
- dodatki VpCI do ropy i paliw,
- emitery do ochrony elektroniki,
- folie i tkaniny termokurczliwe do konserwacji stałej.

PRZECZYTAJ na temat:
- zastosowania inhibitorów VpCI do ochrony sprzętu i pojazdów Sił Powietrznych USA,,
(Preservation of U.S. Air Force Vehicles and Equipment, Materials Performance, 01.2001, strony 3-6),
- zastosowania inhibitorów VpCI do ochrony sprzętu wojskowego na świecie,
(Corrosion Protection of Military Equipment Worldwide, Materials Performance, 01.2001, strony 6-9)
Konserwacja i przechowywanie broni strzeleckiej:
- smary, oleje,
- worki foliowe i kilkuwarstwowe.
PRZECZYTAJ na temat:
- wyniki badań nad zastosowaniem inhibitorów VpCI do ochrony i konserwacji broni,,
(Field Results: Use of Volatile Corrosion Inhibiting Packaging Materials for the Protection and Preservation of Weaponry, NACE, 03.1998),
technika morska - dodatki VpCI stosowane w układach chłodzenia,
- biodegradowalne dodatki VpCI do wody stosowane w zbiornikach balastowych i próbach ciśnieniowych,
- proszki do suchej ochrony przestrzeni zamkniętych,
- emitery do ochrony elektroniki,
- worki i torebki antykorozyjne do przechowywania części metalowych,
- konserwanty, powłoki czasowe i stałe.

  logo
info@otik.pl
Strona główna / Działanie i stosowanie VpCI / Produkty alfabetycznie / Produkty rodzajami / Produkty branżami / Szybka informacja / Konserwacja antykorozyjna / Chronione metale, warunki przechowywania / Higiena i środowisko / VpCI obniża koszty / Specyfikacje wojskowe / Kontakt
© 2004-2009 OTiK Sp. z o.o.